Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Apollolaan


Huisartsenpraktijk Apollolaan

Apollolaan 230
2341 AV Oegstgeest
Telefoon: 071-5156200
Spoed: 071-5156200 toets 1
Fax: 071-5176392

email: praktijkapollolaan@ezorg.nl

praktijkapollolaan.praktijkinfo.nl

E-mail: praktijkapollolaan@ezorg.nl


Spoedgevallen

In een levensbedreigende situatie kunt u direct met 112 bellen. Indien er wel sprake is van spoed, maar geen levensbedreigende situatie, kunt u bellen met de praktijk: 071-5156200, keuzemenu: toets 1

De assistente zal u dan te woord staan en (evt. in overleg met de arts) inschatten hoe spoedeisend de situatie is. Om een goede inschatting te kunnen maken zal zij u wel enige vragen moeten stellen.

U kunt bij spoed ook naar de praktijk komen: De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 - 12.30 u en van 13.30 - 17.00 u Belt u wel even om te vertellen dat u eraan komt, dan kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Spoed buiten praktijkuren: Altijd bellen voordat u naar de dokterspost gaat! Houdt ook uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs bij de hand.

Doktersdienst Duin en Bollenstreek: 0252-240212

DDDB
Rijnsburgerweg 4B
2215 RA Voorhout

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 - 12.30 u en van 13.30 - 17.00 u.

Spreekuur voor artsen, verpleegkundig specialist en assistentes alleen op afspraak.

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur van artsen, verpleegkundig specialist en assistentes moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 u en 11.00 u, tussen 11.30 u en 12.30 u en tussen 13.30 u en 16.00 u of u kunt een afspraak "online" maken via ons "patientenportaal" ( zie home pagina)

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere dag tussen 13.30 en 14.00 u. 

Voor vragen die door de arts beantwoord moeten worden kunt u ook gebruik maken van het "e-consult"; u kunt dan via het patienten-portaal uw vraag stellen en krijgt binnen 2 werkdagen antwoord.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor veel voorkomende klachten aan luchtwegen, keel, neus, oor, huidaandoeningen en overige kleine kwalen kunt u bij de verpleegkundig specialist terecht. Zij is bevoegd om een diagnose te stellen en als dat nodig is een behandeling te starten. Bij onduidelijkheid of vragen is er altijd een huisarts aanwezig waar de verpleegkundig specialist mee kan overleggen.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts (of verpleegkundig specialist) u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Aanwezigheid

A. ter Brugge

F. Meus

J.M. Stoker

Maandag

Ja

X

Ja  (tot 14:30)

Dinsdag

Ja

Ja

Ja

Woensdag

X

Ja

X

Donderdag

Ja

X

Ja

Vrijdag

X

Ja

Ja (tot 12:30)

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur
Het nummer voor het telefonisch spreekuur is: 071-5156200

Het telefonisch spreekuur wordt iedere werkdag gehouden van 13.30 - 14.00 uur door een van de artsen en is bedoeld voor korte vragen

Het is raadzaam te bellen met de arts waar u al eerder, evt voor hetzelfde probleem, geweest bent. Deze arts is het best op de hoogte van uw situatie. Dit zorgt voor een efficiënte en snelle afhandeling en voorkomt wachttijden voor andere patiënten.

Uitslagen
Voor uitslagen kunt u 's morgens tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met de assistente. Zij kan u bij vragen evt doorverwijzen naar het telefonisch spreekuur van uw behandelend arts.

Avond-,nacht- en weekend

Huisartsenpost/doktersdienst Voorhout. Tel: 0252-240212
De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de Duin en Bollenstreek samen. Ook uw eigen huisarts is daar af en toe werkzaam.

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

Afspraken
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost
Het adres van de huisartsenpost is:

Doktersdienst Duin- en Bollenstreek
Rijnsburgerweg 4B, 2215 RA Voorhout

tel: 0252-240212

 

 

 

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Verpleegkundig specialist

Bij ons in de praktijk werkt een verpleegkundig specialist.

Als huisartsen willen wij graag voldoende tijd en aandacht besteden aan onze patiënten. Om dit te kunnen doen, werken wij in onze praktijk samen met verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist staat met één been in de verpleegkundige wereld en met één been in de medische wereld. Mw. Stoken, onze verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige zorg en medische behandeling met elkaar.

Mw Stoker is in 2008 als vepleegkundige in de praktijk van dr. van der Salm begonnen. Inmiddels werkt zij, na het behalen van diverse medische studies (HBO, post-HBO en Master), vier dagen per week bij ons als verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist is geen huisarts, maar heeft wel het denkniveau en de ervaring van een huisarts. Door deze ervaring kan mw. Stoker alle hulpvragen aan, waar nodig ondersteund door de aanwezige huisarts. Zij is door haar uitgebreide opleiding (master) bevoegd medicatie voor te schrijven.

Mw. Stoker houdt vanuit haar eigen werkkamer spreekuren, legt visites af, ondersteunt assistentes bij moeilijke vragen en heeft als extra aandachtsgebieden de ouderenzorg, diabetes, long-, hart- en vaatziekten. Een uitgebreide takenlijst dus, waarmee zij ons ondersteunt en ontlast. Hierdoor hebben wij samen meer tijd voor contact met u. Daarnaast hebben wij hierdoor meer tijd om ons te verdiepen in de extra taken als chirurgische ingrepen, post-operatieve begeleiding, slecht nieuwsgesprekken en de begeleiding in het laatste stuk van het leven.

Assistente

Bij de assistente kunt u in de ochtend terecht voor :

 • het maken van afspraken
 • herhalingsrecepten
 • korte adviezen
 • urinecontroles (inleven vóór 10.00 u).
 • indienen aanvraag voor reizigervaccinatie

U kunt op het spreekuur van de assistente (na een afspraak) terecht voor:

 • injecties
 • verwijderen van hechtingen
 • verbinden van wonden
 • uitspuiten van oren
 • aanstippen van wratten
 • uitstrijkjes bevolkingsonderzoek ( na oproep)
 • bloeddruk meten
 • bloedsuiker bepaling

 

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u op verschillende manieren bestellen:

- via het patientenportaal, u dient zich hiervoor aan te melden ( zie home-page, patienten-portaal) en u ontvangt daarna een 

  wachtwoord.

- telefonisch: via het keuzemenu van de telefooncentrale: toets 2; U kunt 24 uur per dag inspreken;

  Als u voor 12. 00 u  bestelt, liggen de medicijnen de volgende werkdag bij de apotheek; als u na 12. 00 u bestelt, liggen   

  de medicijnen na 2 werkdagen bij de apotheek.

- telefonisch via onze assistente (in de ochtend)

- door een briefje of doosje bij de assistente in de leveren (in de ochtend)

 

Indien daar een medische reden voor is kunnen wij de apotheek verzoeken de medicijnen bij u thuis af te leveren

U kunt alleen die medicijnen bestellen die u de afgelopen tijd al eerder heeft gehad en waarvan u redelijkerwijze kunt aannemen dat uw huisarts er mee instemt. Slaap- of kalmeringstabletten en antidepressiva kunnen niet via deze site verlengd worden.

Er wordt altijd gecontroleerd of u de medicijnen al eerder heeft gehad en of ze nog steeds nodig zijn. Als u daarover twijfelt, adviseren wij u even te bellen met de assistente. Als u te lang voor bepaalde aandoeningen niet gecontroleerd bent zullen wij u uitnodigen op het spreekuur of moet er soms een bloedonderzoek uitgevoerd worden.

Nieuwe patiënten

Wij nemen weer nieuwe patienten aan.

U kunt zich aanmelden via ons inschrijfformulier ( rechts-midden op deze pagina).

Wilt u zich tevens uitschrijven bij uw vorige huisarts?

Wij willen graag een afspraak maken voor een kennismakinggesprek, waarbij we uw voorgeschiedenis bekijken, uw medicatie gebruik kunnen overzien en zn wat verdere informatie kunnen uitwisselen.

Wilt u hiervoor  binnen een maand na aanmelding een afspraak maken bij de asssitente?

 

 

Reizigersadvisering

Gaat u op reis en wilt u advies over de benodigde vaccinaties en voorzorgsmaatregelen dan kunt u (liefst minimaal 6 weken van te voren) contact opnemen met de assistente of het aanvraagformulier op de site invullen en opsturen. Voor een goed advies, dient u alle vragen in te vullen!

Na ontvangst van het formulier maken wij een volledige analyse van de reis die U gaat maken.

Deze informatie wordt gecombineerd met uw persoonlijke medische voorgeschiedenis.

Wij nemen, na ontvangst van het formulier,  binnen één week telefonisch of per mail  contact met u  op over het advies.

Zodra u een afspraak maakt voor toedienenig van de vaccinaties bestellen wij de vaccins bij uw apotheek.

U kunt ze dan vóórdat u bij ons komt voor toediening  ophalen bij uw apotheek.

 

Kosten:

Het reisadvies kost 57,13 euro en is inclusief recepten en het zetten van alle  prikken en zo nodig een vaccinatieboekje.

Eén enkele injectie  ( zonder algemeen advies ) kost  E 28,50

Een los recept voor malaria tebletten ( zonder alg reisadvies) kost E 14,25

Naast de kosten voor het advies moet u ook bij de apotheek nog de kosten van het vaccin betalen.

Het reisadvies moet contant worden betaald, achteraf kunt u dit, samen met de kosten voor de prikken/pillen bij uw zorgverzekeraar declareren.

Let wel: niet alle verzekeraars vergoeden de kosten voor reisadvies volledig.

Contact

Spoednummer 071-5156200 toets 1
 

Huisartsenpraktijk Apollolaan

Apollolaan 230
2341 AV Oegstgeest
Telefoon:
071-5156200
Fax:
071-5176392
email: praktijkapollolaan@ezorg.nl
Routebeschrijving >