Klachten en Feedback

Indien u een serieuze klacht heeft over onze praktijk of feedback wilt geven, willen wij dat graag van u horen.

Wij bespreken een klacht of de feedback het liefst persoonlijk met u.

U kunt zowel uw klacht als uw feedback al vast aanmelden via het klachtenformulier rechts op onze home page.


Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz)

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit,klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet beoogt een betere en snelle aanpak van klachten.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs als u dit met ons bespreekt. Wanneer we op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen we proberen het samen met u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met eenonafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan proberen om bij de klacht te bemiddelen tussen u en uw huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft ook geen oordeel. Alles wat U de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier vinden  op de website van de SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op nummer 088-0229190.

Als u er met behulp van de klachtenfunctionaris ook niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschillencommissie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter ( jurist) en uit leden namens patienten en huisartsen. De commissie wordt nog bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Contact

Spoednummer 071-5156200 toets 1
 

Huisartsenpraktijk Apollolaan

Apollolaan 230
2341 AV Oegstgeest
Telefoon:
071-5156200
Fax:
071-5176392
email: praktijkapollolaan@ezorg.nl
Routebeschrijving >