Zorgaanbod

"Huisartsenpraktijk Apllolaan" is een huisartsenpraktijk , die hoogwaardige huisartsen zorg verleent in een kleinschalige setting aan patiënten in met name Oegstgeest. We leveren reguliere huisartsenzorg. Ons beleid is gebaseerd op de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) -standaarden. 

Huisartsenpraktijk Apollolaan is een organisatie met goed gekwalificeerde, betrouwbare, toegewijde medewerkers, die respectvol met patiënten en met elkaar omgaan.

Wat biedt huisartsenpraktijk Apollolaan?

- Het eerste aanspreekpunt voor vragen over uw gezondheid: generalistische zorg

- Uitgebreide mogelijkheden om op uw vraag in te gaan: uw vraag duidelijk krijgen en indien noodzakelijk: lichamelijk onderzoek,  laboratorium-,rontgen-  en andere onderzoeken in het ziekhuis op ons verzoek, adviezen, kleine chirurgische ingrepen, plaatsen van spiraaltjes, medicijn verstrekken, reisadviezen, een begeleidend of steunend gesprek en zonodig, een verwijzing naar een andere zorgverlener.

- langdurige bekendheid met u, uw familie en leefsituatie, zodat uw vraag indat kader gezien kan worden: een persoonlijke benadering.

- continue bereikbaarheid op de praktijk ( of via de huisartsenpost Voorhout) met een klein team, waardoor uw vragen zo nogidg via hele korte lijnen besproken kunnen worden.

 

Waar gaan wij van uit?

-uw eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om binnen uw mogelijkheden zelf een probleem op te lossen, bij voorkeur in overstemming tussen u en ons.

-als bovenstaande minder of niet meer moglelijk is, dan zullen wij onze benadering hierop aanpassen

- het delegeren van taken aan de andere teamleden: de doktersassistentes, de verpleegkundig specialist ,onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts

- de medische richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap ( NHG)

- wij beheren het patiëntendossier en zullen daarin maximale transparantie betrachten.

Wat betekent dit in de praktijk?

 • het initiatief tot de zorgvraag ligt in principe bij u, indien nodig kunnen we met u of uw mantelzorger hierover afspraken maken.

 • de intake ofwel triage van uw vraag zal door de doktersassistente aan de telefoon of de balie gedaan worden. Zij zal met u bekijken bij wie en wanneer u het beste met uw vraag terecht kunt. Daarvoor zal zij u vragen stellen om uw vraag zo nodig concreter te maken. Het kan zijn dat de assistente uw vraag afhandelt, er kan een telefonische afspraak of een afspraak op het spreekuur van een van de teamleden nodig zijn. Indien er  een medische noodzaak is kan er een huisbezoek afgelegd worden.

 • in de praktijkfolder en vooral op onze website kunt u lezen welke onderzoeken aan de assistentes en de praktijkondersteuner gedelegeerd zijn.

 • voor een goede dossiervoering vragen wij u ons op de hoogte te stellen als u, zonder onze verwijzing, contact heeft gezocht met een andere hulpverlener.

  En verder….?

  • wij werken mee aan de opleiding van onze beroepsgroepen. Wij vragen uw medewerking, zodat de stagiaires de nodige ervaring (onder onze begeleiding) kunnen opdoen.

  • wij werken mee aan de wetenschappelijke ontwikkeling van ons vak. U kunt gevraagd worden mee te doen aan verantwoorde onderzoeksprojecten.

  • heeft u opmerkingen of tips om tot een nog betere zorgverlening te komen dan horen wij dat graag van u.

    

 

 

Contact

Spoednummer 071-5156200 toets 1
 

Huisartsenpraktijk Apollolaan

Apollolaan 230
2341 AV Oegstgeest
Telefoon:
071-5156200
Fax:
071-5176392
email: praktijkapollolaan@ezorg.nl
Routebeschrijving >